Toggle Animation

Thema

Thema

Wat is Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) omvat leerlijnen voor acht culturele disciplines. Beeldende kunst, vormgeving & architectuur, Cultureel erfgoed, Dans, Literatuur, Mediacultuur, Muziek, Theater en Interdisciplinair.

Deze leerlijnen staan in de Haagse Ladekast en zijn via deze website vrij te gebruiken. De leerlijnen zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van het Haagse culturele veld en het basisonderwijs. Ze zijn zo geschreven dat de leerkracht zélf cultuuronderwijs kan geven.

De acht leerlijnen zijn met elkaar verbonden doordat ze vanuit één visie zijn gekoppeld aan vier overkoepelende thema’s: Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen. De leerlijnen zijn uitgewerkt in 128 projecten voor vier leeftijdsgroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Ieder project binnen de leerlijnen bevat materiaal voor maximaal acht lesuren. Er is speciale aandacht voor taalontwikkeling en het leergebied overstijgend werken.

De projectbeschrijving biedt de leerkracht de mogelijkheid te differentiëren naar niveau en tempo. De leerkracht bepaalt zelf de planning, tijdsomvang en intensiteit van de opdrachten. Hier kun je als leerkracht flexibel mee omgaan om zo aan te sluiten bij de wensen en planning van de school en/of klas. Daarnaast moet je rekening houden met een korte voorbereidingstijd.

Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Den Haag.

Welkom bij Cultuuronderwijs op zijn Haags

Op deze interactieve kaart kun je de verschillende leerlijnen bekijken door te navigeren over de kaart. Verdeeld over vier leeftijdsgroepen kun je de vier overkoepelende thema's Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen openen. Vervolgens kun je per leeftijdsgroep en per thema de leerlijnen openen en een filmpje bekijken.

We wensen je veel plezier bij het navigeren op deze kaart!